Валютне регулювання

Правила здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду регулюються Законом України від 21.06.2018 р.  «Про валюту і валютні операції» та розробленими на його виконання восьми основними постановами Правління Національного банку України:

- постанова №1: "Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України";

- постанова №2: "Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями";

- постанова №3: "Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей";

- постанова №4: "Про затвердження Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення";

- постанова №5: "Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті";

- постанова №6: "Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками";

- постанова №7: "Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів"

- постанова №8: "Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції".

 

Постанови № 5 та № 7 мають тимчасовий характер і визначають конкретні заходи захисту, запроваджені Національним банком відповідно темпів поліпшення макрофінансової ситуації та визначають порядок здійснення банками валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до скасування такої вимоги.

Основні положення валютного регулювання:

– збільшено граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами зі 180 до 365 днів;

– скасовано валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;

– скасовано індивідуальні ліцензії на валютні операції та запроваджується система е-лімітів;

– скасовано процедуру реєстрації резидентами в НБУ зовнішніх запозичень;

– скасовано спеціальні санкції за порушення строків розрахунків (індивідуальний режим ліцензування та призупинення зовнішньоекономічної діяльності);

– скасовано щоквартальне декларування валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України;

– дозволено вільне використання резидентами рахунків в іноземних фінансових установах та здійснення через такі рахунки валютних операцій (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);

– дозволено здійснення операцій за рахунками в українських фінансових установах юридичних осіб-нерезидентів.


Валютний нагляд за дотриманням резидентами та нерезидентами вимог валютного законодавства здійснює Державна податкова служба як орган валютного нагляду.

За порушення резидентами строку розрахунків встановлена відповідальність у вигляді нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3% суми неодержаних грошових коштів за договором чи вартості недопоставленого товару.


Ключові експертиЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA