Термінологія

Apostille (апостиль) - спеціальний сертифікат, який прикріплюється до іншого документу, який завіряється. Наявність апостиля надає документу, який завіряється, законну силу в усіх державах - членах Гаазької конвенції 1961 року (на даний момент такими є понад 80 держав). Апостиль не може існувати як окремий документ, його наявність має сенс тільки разом з тим документом, законну силу якого він завіряє.

Articles of Incorporation (реєстраційне свідоцтво) - документ, що підтверджує факт реєстрації корпорації (Inc., Corp., Ltd.) в більшості штатів США. У деяких штатах, зокрема, в штаті Делавер, той же документ іменується Certificate of Incorporation.

Assets (активи) - бухгалтерський термін, що характеризує матеріальні цінності, що знаходяться в розпорядженні компанії: рухоме і нерухоме майно, гроші, цінні папери, фінансові та інші вимоги до інших організацій і т. д.

Beneficial Owner (власник компанії) - під цим терміном мається на увазі реальний, кінцевий власник компанії, тобто, та особа, яка має право власності на дану компанію і її майно і отримує вигоду від діяльності цієї компанії.

British Commonwealth (Британська Співдружність) - асоціація незалежних країн, а також залежних від них територій, що в минулому були частиною Британської Імперії. Основоположним документом Британської Співдружності є Вестмінстерська угода 1931 року. Мета цієї організації - забезпечення ділового співробітництва між її учасниками і взаємне надання консультативної та іншої допомоги. За цей час багато колишніх колоній Британії стали незалежними державами, з них деякі вибули з Британської Співдружності, інші, навпаки, вступили в неї. Керівним органом Співдружності є секретаріат, розташований в Лондоні. Глави країн Британської Співдружності зустрічаються один раз в три роки, але в той же час результати цих зустрічей не є зобов'язуючими для інших членів Співдружності.

Certificate of Good Standing (сертифікат про хороший статус) - офіційний документ, що видається реєстром підприємств в країні реєстрації компанії і підтверджує, що конкретна компанія на момент видачі CGS знаходиться в активному стані, подала всі належні звіти і сплатила всі належні державні мита.

Certificate of Incorporation (реєстраційне свідоцтво) - назва документа, що підтверджує факт реєстрації компанії в більшості безподаткових юрисдикцій (BVI, Bahamas і т.д.), в деяких країнах Європи (Великобританія, Ірландія), а також (тільки для корпорацій) в деяких штатах США, зокрема - в штаті Делавер.

Certificate of Incumbency (сертифікат про посадових осіб) - документ, що видається реєстром підприємств або місцевим реєстраційним агентом в країні реєстрації, і підтверджує список посадових осіб конкретної компанії - її директорів, секретаря і т.д. Слід зазначити, що не у всіх юрисдикціях такий сертифікат існує саме під назвою Certificate of Incumbency. У деяких країнах цю ж функцію може виконувати документ, іменований інакше, наприклад, реєстр директорів.

Common Law (Загальне право, Англо-саксонське право) - правова система, яка домінує в таких країнах як Великобританія, Ірландія, країни Британської Співдружності. Характерна особливість Англо-саксонського права полягає в тому, що судові рішення базуються на прецеденті, тобто на прийнятому рішенні суду за ідентичних обставин в минулому.

Corporate Director (корпоративний директор) - цим терміном позначається такий директор або керівник підприємства, який сам має статус юридичної особи. Далеко не всі країни допускають призначення юридичних осіб в статусі керуючих компанією, але, тим не менш, в більшості безподаткових юрисдикцій, а також у Великобританії і для американських LLC використання корпоративних директорів є досить часто вживаним методом формування внутрішньої структури компанії.

Dissolution (закриття) - припинення існування компанії. Цей процес може відбуватися або добровільно, за рішенням власників компанії (т. з. Voluntary dissolution), або ж бути здійснений в примусовому порядку країною реєстрації, в разі якщо компанія не подає фінансові або щорічні звіти, або не оплачує відповідні щорічні мита.

Domicile - країна або територія, з якою фізична або юридична особа пов'язана правовою базою, наприклад, для юридичної особи - країна її реєстрації і/або постійного місця перебування, або, для фізичної особи - країна, де дана особа народилося і/або проживає постійно.

Fiscal Year (фінансовий рік) - період довжиною 12 місяців, за який конкретна компанія, згідно із законодавством її країни реєстрації, подає свій фінансовий звіт.

Franchise Tax (державне мито) - фіксована сума, яку щороку стягує конкретна країна або конкретний штат за право компанії бути тут реєстрованою. Franchise Tax оплачується щорічно у встановлений конкретною країною час, і стягується в будь-якому випадку, навіть тоді, коли  компанія за рік не здійснила жодної операції.

Holding Company (холдингова компанія) - компанія, діловою активністю якої є володіння акціями або частками капіталу в інших компаніях. У деяких країнах (наприклад, Данія, Нідерланди та ін.) компанії, які здійснюють тільки холдингову діяльність, при виконанні певних критеріїв користуються пільговими умовами оподаткування.

Incorporator (реєстратор) - ліцензований юрист або юридична фірма, який/а складає і підписує текст реєстраційного свідоцтва американської компанії, а також забезпечує належну реєстрацію цього свідоцтва в реєстрі підприємств штату. Зазвичай Incorporator потім виступає також як реєстраційний агент (Registered Agent) компанії, хоча це не завжди має бути саме так.

Inland Revenue (Служба Держдоходів) - податкова служба Великобританії. Саме в Inland Revenue подають свої фінансові звіти всі компанії Великобританії, які сплачують податки (тобто, компанії PLC, Limited і т.д.).

Legal Opinion (думка експерта) - письмова думка ліцензованого юриста або аудитора конкретної країни про можливість застосування тих чи інших законодавчих нормативів щодо конкретної компанії або групи компаній.

Limited Liability (обмежена відповідальність) - термін, який вказує на обмежений характер відповідальності засновників і керівників компанії за її боргові зобов'язання. У разі обмеженої відповідальності засновники компанії несуть особисту фінансову відповідальність тільки в розмірах коштів, внесених ними до статутного капіталу компанії. Законодавство більшості країн вимагає, щоб у випадку статусу обмеженої відповідальності в назві компанії обов'язково було присутнє слово або абревіатура, які вказують на цей статус, тобто, Limited, LLC, Ltd. та ін.

Limited Liability Company (компанія з обмеженою відповідальністю) - найбільш популярна форма створення юридичної особи в США, а також в деяких інших країнах. Перевага американських компаній LLC полягає в методі їх оподаткування згідно із законодавством США, податки від отриманого компанією LLC прибутку сплачують її засновники; сама компанія LLC не розглядається як окремий суб'єкт оподаткування, і таким чином, при правильному структуруванні, даний тип компанії фактично може працювати в безподатковому режимі.

Member (засновник) – учасник, якому належить частка в компаніях LLC в США. Законодавство про компанії LLC не містить терміну "акціонер" (shareholder), але функціонально Member в компаніях LLC виконує саме цю роль. У більшості компаній LLC передбачається, що її засновники здійснюють також управлінські функції. Такі компанії називаються Member-managed LLC (тобто - LLC, керована засновниками). Існує також другий вид управління - Manager-managed LLC, коли крім засновників, в компанії призначається також менеджер, який здійснює процедури по її управлінню.

Minutes (протокол, рішення) - документ, який містить рішення, прийняте на зборах директорів компанії, або відображає іншу подію в компанії, пов'язану з її корпоративною структурою. Копії minutes зазвичай зберігаються в справі компанії.

Non-Resident (нерезидент) - цей термін може застосовуватися з точки зору конкретної юрисдикції і означає таку юридичну або фізичну особу, яка не має ознак розташування в цій конкретній юрисдикції і не веде свій бізнес на її території.

Objects of the Company (види діяльності компанії) - опис можливих видів діяльності, якими буде мати право займатися компанія, яка реєструється. Цей опис вноситься в установчі документи компанії, якщо таке вимагається законодавством конкретної країни. В цьому випадку юридична фірма, яка реєструє компанію, як правило, намагається перерахувати в її статуті всі можливі види діяльності, щоб забезпечити підприємцю максимальну свободу дій з його компанією. У деяких країнах, наприклад, в США, законодавчої вимоги перераховувати можливі види діяльності компанії в її установчих документах немає. В цьому випадку опис можливих видів діяльності обмежується фразою "будь-яка дозволена законом діяльність" (any lawful activity).

Pass-Through Taxation ( "наскрізне" оподаткування) - принцип оподаткування, коли прибуток, отриманий компанією, не обкладається податком на рівні самої компанії, а розглядається як дохід, отриманий безпосередньо її засновниками, пропорційно величині належної їм частки в даній компанії. Цей принцип оподаткування, зокрема, застосовується до компаній LLC в США, якщо тільки сама компанія LLC не подала в IRS прохання про застосування до неї зворотного, тобто, корпоративного принципу оподаткування.

Private Limited Company, P.L.C. (Закрите Акціонерне Товариство) - компанія, акції якої іменні і не мають вільного обігу. Вимоги до реєстрації PLC, як правило, значно жорсткіші порівняно з вимогами для реєстрації звичайних компаній.

Public Limited Company, P.L.C. (Відкрите Акціонерне Товариство) - компанія, акції якої мають вільний обіг і доступні необмеженому колу осіб, в тому числі котируються на біржі. Вимоги до реєстрації PLC, як правило, значно жорсткіші порівняно з вимогами для реєстрації звичайних компаній.

Registered Office (зареєстрована адреса, юридична адреса) - адреса компанії в країні її реєстрації, яка внесена в установчі документи компанії. Наявність у кожної компанії зареєстрованої адреси на території країни вимагають практично всі без винятку юрисдикції. Така адреса не означає, що за нею буде перебувати діючий офіс компанії або її працівники. Проте, саме на юридичну адресу буде відправлена ​​кореспонденція з боку влади або регулюючих інституцій даної країни, адресована даній компанії.

Registered Shares (іменні акції) - акції, які зареєстровані на ім'я конкретної фізичної або юридичної особи. Ім'я (або назва) цієї особи відображається на сертифікатах акцій, а також, в залежності від законодавчих норм конкретної юрисдикції, вноситься в корпоративні книги компанії і/або фіксується в базі даних реєстру підприємств.

Redomiciliation (редоміціліація; переміщення) - продовження існування компанії як того ж юридичного суб'єкту в іншій юрисдикції. В даному випадку в новій юрисдикції реєструється спеціальний документ (Certificate of Redomiciliation, Certificate of Domestication або ін.), що свідчить, що дана компанія не є такою, що заново зареєстрована, а була перереєстрована з такої-то юрисдикції.

Registered Agent (реєстраційний агент) - юридична або фізична особа, що перебуває в країні реєстрації компанії і відповідає за зв'язок цієї компанії з державними інституціями країни реєстрації. Саме реєстраційний агент зазвичай здійснює процедуру оплати державних мит за продовження компанії, а також може переадресовувати пошту, що надійшла на юридичну адресу компанії. Саме до реєстраційного агента будуть звертатися державні інституції в країні реєстрації компанії, якщо їм буде потрібно передати будь-яку інформацію для даної компанії.

Stamp Duty (гербовий сбір) - мито за реєстрацію певного документу або угоди в державних інституціях. За фактом оплати цього мита даний документ або угода набуває законної сили, і на документі проставляється печатка державної інституції або ж наклеюється відповідна гербова марка. Stamp Duty може бути або фіксованою сумою для будь-якої конкретної операції або ж складати певний відсоток від суми угоди (наприклад, 0,5% від номінальної суми акцій, у випадку Stamp Duty на процедуру передачі акцій в англійських компаніях).

Tax Assessment Form (форма про вимогу податку) - стандартна форма, яку податкові служби конкретної країни відправляють платнику податків (наприклад, зареєстрованій в цій країні компанії) на підтвердження того, що податок на підставі складених платником податків звітів нарахований, і його слід оплатити.

Tax Treaty - договір про виключення подвійного оподаткування, підписаний між двома країнами з метою запобігти стягуванню одних і тих же податків з одного підприємця двічі - спочатку в одній, а потім і в іншій країні.

Value Added Tax, V.A.T. (Податок на додану вартість) - податок, який сплачується від продажу товарів на території Європейського Союзу. Для цілей сплати податку VAT і проведення бухгалтерських процедур щодо цього податку, компанія може отримати власний VAT номер в країні, в якій вона здійснює комерційні операції. Компанії, що реалізують свою продукцію тільки за межами ЄC, не є платниками VAT, навіть в тому випадку, якщо місце їх реєстрації - одна з держав ЄС.


Ключові експертиЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA