Відкриття рахунків у банках


ОСНОВНІ ВИМОГИ БАНКІВ ПРИ
ВІДКРИТТІ РАХУНКІВ 

Однією з найважливіших стратегічних ініціатив при реалізації банком клієнтської політики вважається застосування в повсякденній роботі політики «Знай свого клієнта» (Know Your Client). В рамках цієї політики формується докладне уявлення про діяльність тих підприємств і приватних осіб, з якими банк встановлює ділові відносини, щоб переконатися, що угоди, здійснювані банком за розпорядженням свого клієнта, обґрунтовані і коректні. У відповідь на запити банку клієнти повинні бути готові надати детальну інформацію, що характеризує їх бізнес і конкретні угоди, і супроводити її документальними підтвердженнями.

У результаті відкритого діалогу банк може переконатися у високій репутації та фінансовому стані клієнта, а співробітники, що обслуговують клієнта, можуть точно визначити його бізнес потреби і, відповідно, запропонувати клієнту оптимальні фінансові рішення.


Відкриття рахунків для юридичних осіб

Для відкриття банківського рахунку, як правило, банки просять надати наступну інформацію:

 • Орієнтовна сума, яка буде зберігатися на рахунку (для інвестиційних рахунків).
 • Річний, середньомісячний оборот за рахунком.
 • Очікувана середньомісячна кількість і призначення вхідних-вихідних транзакцій (назва компанії, країна, за які товари/послуги).
 • Джерело походження коштів - необхідно надати підтверджуючі документи (фінансова звітність компанії, податкові декларації, договори про надання послуг/виконання робіт та інші документи, що підтверджують дохід).
 • Детальний опис бізнесу клієнта із зазначенням веб-сайту, всіх пов'язаних компаній, ділових партнерів.
 • Які операції за рахунком передбачаються в майбутньому, розмір інвестицій (для інвестиційних рахунків).

Перелік документів, які найчастіше вимагаються банками при відкритті рахунку для корпоративного клієнта:

 • Свідоцтво про реєстрацію.
 • Установчий договір компанії, статут або інший передбачений законом документ про заснування юридичної особи.
 • Відповідні корпоративні документи, що містять інформацію про акціонерів, директорів, адресу зареєстрованого офісу.
 • Сертифікати акцій.
 • Документ, що підтверджує статус компанії на даний момент, наприклад, Certificate of Good Standing, якщо компанія зареєстрована більш ніж 1 рік тому.
 • Довіреність на відкриття та розпорядження рахунками.
 • Документи на директорів, акціонерів: повний пакет корпоративних документів для юридичних осіб та/або копії паспортів, рахунків за комунальні послуги з прив'язкою до адреси проживання для фізичних осіб.
 • Документи для керуючого рахунком: копії паспортів (закордонного і внутрішнього), рахунок за комунальні послуги з прив'язкою до адреси проживання або реєстрація в паспорті, лист з банківської установи, що підтверджує надійність репутації клієнта (Reference Letter), резюме.

Вищевказані переліки є орієнтовними, вони можуть відрізнятися в залежності від виду рахунку, що відкривається, країни реєстрації та організаційно-правової форми юридичної особи, яка відкриває рахунок, а також вимог конкретного банку.

Більшість банків вимагають наявність певного незнижуваного залишку, що необхідно враховувати при відкритті рахунку.

Деякі банки відкривають рахунки дистанційно - їм достатньо провести ідентифікацію власників за допомогою відеозв'язку, але більшість все ж вимагають особистої зустрічі.


Відкриття рахунку для фізичних осіб

Орієнтовний перелік документів для відкриття рахунку (може відрізнятися в залежності від банку):

1) Документи, що підтверджують особу тих, що мають право представляти власника рахунку у відносинах з Банком і підписувати документи (паспорти, податкові номери).

2) Документи, що підтверджують особу власника рахунку (паспорта, податкові номери).

3) Інформація про власника рахунку і джерела його доходу, власності, що йому належить, активи і т.д.:

 • біографія (CV);
 • комунальні рахунки, виписані на ім'я власника рахунку;
 • відомості про рід діяльності власника рахунку;
 • довідки або витяги  з реєстрів нерухомості чи інших майнових реєстрів про належне власнику рахунку майно;
 • довідки з реєстрів підприємств (комерційних реєстрів), в яких вказані відомості про акції або частки капіталу, що належать власнику рахунку;
 • відомості про місце роботи власника рахунку, займану посаду, рід діяльності, професію, освіту та ін.;
 • відомості про рівень і вид доходів власника рахунку (заробітна плата, дивіденди);
 • декларації про доходи власника рахунку;
 • документи, що підтверджують факт дарування або прийняття спадщини власником рахунку;
 • документи, що підтверджують відчуження належного власнику рахунку майна;
 • рекомендаційні листи інших кредитних установ, які обслуговують власника рахунку;
 • інші документи або інформація, що підтверджують майновий стан власника рахунку та джерела походження коштів;
 • інформація про джерела надходження грошей на рахунок.

N.B! Попереднє узгодження потрібне для відкриття рахунків фізичним особам - політикам і пов'язаним з ними особам (PEP).


Ключові експертиЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA