Комплаєнс

Антикорупційний комплаєнс (у вузькому розумінні) - досягнення відповідності діяльності організації, підприємства будь-якої форми власності антикорупційному законодавству (як в національному, так і в міжнародному аспектах).

Для західних компаній слово комплаєнс давно стало звичним. Система комплаєнс (управління ризиками) впроваджена практично у всіх великих міжнародних компаніях. Причому перевірці піддаються не тільки співробітники компанії і внутрішня документація, але й підрядники, постачальники, партнери, які працюють з нею.

Переваги впровадження комплаєнс-системи на підприємствах:

 • попередження ризиків недотримання вимог регуляторів
 • попередження фінансових втрат, банкрутства та санкцій
 • налагоджена система виявлення та запобігання фактів корупції, шахрайства та зловживань
 • підвищення ефективності роботи компанії
 • спрощення процедури угод з іноземними партнерами
 • підвищення вартості компанії, її конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості
 • збереження та розвиток ділової репутації компаній як в Україні, так і за кордоном

Таким чином, комплаєнс-система є ефективним інструментом управління ризиками та дозволяє запобігти несприятливим наслідкам як для компанії, так і для керівництва.

Юристи Dmitrieva & Partners надають послуги в сфері антикорупційного комплаєнсу відповідно до індивідуальних особливостей компанії:

Серед найбільш затребуваних послуг:

 • розробка, впровадження, супровід комплаєнс-системи на підприємстві;
 • антикорупційний аудит клієнтів та їх контрагентів;
 • внутрішні розслідування порушень антикорупційного законодавства та корпоративних політик компанії;
 • аналіз корупційних ризиків та рекомендації щодо їх усунення;
 • проведення тренінгів для персоналу щодо антикорупційного законодавства та внутрішніх політик компаній;
 • представництво інтересів при розслідуванні порушень в сфері комплаєнс;
 • створення системи інформування про комплаєнс інциденти;
 • надання послуг з аутсорсингу функції комплаєнс.


Compliance в сфері міжнародного корпоративного права

Під "compliance" мається на увазі частина системи управління / контролю в організації, пов'язана з ризиками невідповідності, недотримання вимог законодавства, правил і стандартів наглядових органів і т.д. Такі ризики невідповідності в кінцевому підсумку можуть проявлятися у формі застосування юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів, фінансових або репутаційних втрат як результат невідповідності законам, загальноприйнятим правилам і стандартам.

До сфери "compliance" відносяться також специфічні області, такі як: протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; розробка документів і процедур, що забезпечують відповідність діяльності компанії чинному законодавству; захист інформаційних потоків, протидія шахрайству і корупції, встановлення етичних норм поведінки співробітників і т.д.

Compliance робота здійснюється кожен раз під час:

 • реєстрації нової компанії;
 • продовження компанії, що обслуговується;
 • призначення нової особи або зміни в структурі компанії.

Обслуговуючий агент зобов'язаний оцінювати ризики та проводити безперервний моніторинг по компанії, а також документально підтверджувати ці дії відповідно до принципів та правил TCSP (Trust or Company Service Providers). Compliance проводиться по кожній компанії окремо, і його повинні пройти всі особи, які пов'язані з компанією і її діяльністю.

Перевірка даних здійснюється з використанням таких інструментів і джерел: World Check, PCApredict, HM Treasury Sanctions, US Treasury Sanctions, Google Maps, Search Engine data, Company Registries і ін.

Всі дані, отримані в результаті проведеного пошуку, включаються в файл компанії, і проводиться подальша оцінка ризиків.

Перевірка ідентифікаційних документів - це тільки один з аспектів сompliance. Наприклад, при здійсненні перевірки по компанії, зареєстрованої в Сполученому Королівстві, вивчаються всі видані документи (довіреності, контракти, угоди і т.д.) з метою визначення, які особи можуть бути віднесені до осіб зі значним контролем (PSC).Ключові експертиЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA