Обмін інформацією

США в 2010 році прийняли Закон FATCA (скор. від англ. Foreign Account Tax Compliance Act). Його мета: зобов'язати інші країни автоматично відправляти інформацію в американську податкову службу про всі рахунки американських громадян в цих країнах.

Правила FATCA закріплюються двосторонніми договорами. Якщо якась країна відмовляється від цього, то всі доходи, отримані резидентами такої країни на території США, обкладаються американським податком на репатріацію доходу в розмірі 30%.

У 2013 році ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку) був розроблений план дій з протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування Base erosion and profit shifting (BEPS).

Головна мета BEPS - запобігання наданню пільг міжнародним компаніям, які створені виключно для цілей використання угод про уникнення подвійного оподаткування, створення міжнародної системи контролю за оподаткуванням транснаціональних компаній, яка забезпечила б сплату податку на прибуток саме в тих юрисдикціях, де такий прибуток генерується.

Країни, що приєдналися:

http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf

У 2013 році в рамках міжнародної Організації економічного співробітництва і розвитку (скор. ОЕСР) з'явився також "Єдиний стандарт звітності" (англ. Common Reporting Standard, скор. CRS), повна назва якого: "Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях" (англ. Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters).

У 2014 році була схвалена Декларація ОЕСР про автоматичний обмін податковою інформацією.

Для організації банківського обміну інформацією розроблено та впроваджено цілий комплекс документів: двосторонні договори про обмін податковою інформацією (англ. Tax Information Exchange Agreements, скор. TIEA);

Багатостороння конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (англ. Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, скор. MCMAATM).

«Єдиний стандарт звітності» - містить стандарти звітності та due diligence, які лежать в основі автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, які країни почали імплементувати в 2016 році.

Юрисдикція, яка імплементує CRS, повинна мати відповідне місцеве законодавство, яке зобов'язує фінансові інститути повідомляти відповідний обсяг інформації, проводити due diligence процедури відповідно до CRS.

Фінансовими установами, які потрапляють під CRS, є не тільки банки, але і деякі інші фінансові інститути (брокери, інвестиційні та страхові компанії).

Вони повинні збирати інформацію про рахунок і передавати її відповідному органу своєї юрисдикції, які передають цю інформацію до відповідних органів іншої юрисдикції резидентності власника рахунку (це будуть податкові органи).

Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва в рамках ОЕСР з 1 січня 2017 року і взяла на себе зобов'язання імплементувати мінімальний стандарт Плану BEPS - обов'язкові 4 заходи з 15 запропонованих.

У мінімальний стандарт входить:

- боротьба з шкідливими податковими практиками і шкідливими податковими режимами - міра 5 Плану BEPS;

- удосконалення діючих угод про уникнення подвійного оподаткування шляхом включення в них запропонованих правил запобігання зловживання угодою - міра 6 Плану BEPS;

- удосконалення діючих національних правових норм щодо документації з трансфертного ціноутворення та майбутнього обміну інформацією - міра 13 Плану BEPS;

- удосконалення діючих угод про уникнення подвійного оподаткування шляхом підвищення ефективності механізмів вирішення спорів - міра 14 Плану BEPS.

Імплементація мінімального стандарту плану BEPS дозволить ефективно протидіяти агресивному податковому плануванню, розмиттю податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування.

Імплементація в податкове законодавство плану BEPS включена в Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

На думку Міністерства фінансів України, приєднання України до Плану BEPS є позитивним сигналом для інвесторів, що, як очікується, буде стимулювати міжнародну торгівлю і сприятиме зростанню української економіки.

Мінфін розробив дорожню карту реалізації Плану BEPS

http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/2017_Roadmap_BEPS_UKRAINE_ua.pdf

Перший обмін інформацією про фінансові рахунки нерезидентів за міжнародним стандартом Common Reporting Standard (CRS) в Україні очікується вже в 2020 році.


Ключові експертиЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA