Інвестиції в Україні


Інвестиції – це невід’ємна частина економіки. В процесі розвитку економіки України та залучення іноземних інвестицій питання захисту іноземних інвестицій стає все більш актуальним.


Форми здійснення інвестицій:

- часткова участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

- створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

- придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- придбання самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;

- придбання інших майнових прав.


Суб’єктами інвестування можуть бути:

- громадяни України та юридичні особи – резиденти України;

- громадяни та юридичні особи – нерезиденти України;

- іноземні держави;

- недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, страховики та фінансові установи.

Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Основні гарантії захисту іноземних інвестицій в Україні визначені Законом України «Про режим іноземного інвестування», Законом України «Про захист іноземних інвестицій».


Гарантії для іноземних інвестицій:

1. Гарантії від зміни законодавства;

2. Гарантії від примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб;

3. Компенсації та відшкодування збитків іноземним інвесторам;

4. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності;

5. Гарантії переказу доходів, прибутків й інших сум у зв’язку з іноземними інвестиціями.

Значну частину національного законодавства становлять міжнародно-правові акти, учасником яких є Україна: багатосторонні міжнародні угоди, конвенції, які спрямовані як на захист іноземних інвестицій, так і на врегулювання інших питань. До таких документів можна віднести, зокрема, Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 року (ратифіковано Законом України від 16 березня 2000 року № 1547-III).

Чинне законодавство України, міжнародні договори і конвенції, які ратифіковані Україною, дозволяють іноземним інвесторам захистити свої права та інтереси у випадку виникнення будь-якого інвестиційного спору.

Саме захист інвестицій є найактуальнішим питанням для інвесторів і ініціаторів інвестиційних проектів.


Варіанти розгляду інвестиційних спорів:

- національні суди;

- третейські суди (за винятком, коли стороною є органи та установи державної влади);

- Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів;

- інші постійно діючі міжнародні судові інстанції за вибором сторін.

При здійсненні інвестування в економіку України важливе місце має грамотний юридично-консультаційний супровід інвестиційних проектів.

Ми забезпечуємо на всіх етапах інвестиційних проектів правову безпеку від формування бізнес цілей проекту до їх реалізації, що дозволяє комплексно оцінити всі ризики,  запобігти потенційним загрозам виникнення судових спорів, детально опрацювати альтернативні варіанти придбання активів, а також проаналізувати податкові наслідки реалізації інвестиційного проекту.


Ключові експертиЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA