Due diligence

Дью Ділідженс (Due diligence) - це комплекс аналітичних і оперативних заходів для перевірки законності й комерційної привабливості запланованої угоди, інвестиційного проекту.

Цілями дью ділідженс для наших юристів, що проводять процедуру, являється розгляд наступних питань на підставі відповідних документів:

1. Корпоративне управління, що включає:
1.1. Установчі документи Компанії;
1.2. Юридичний статус Компанії;
1.3. Основні документи, що визначають корпоративне управління Компанії;
1.4. Копії протоколів засідань ради директорів, зборів акціонерів, всіх робочих груп і комітетів Компанії;
1.5. Список основних довіреностей Компанії

2. Акції й акціонери Компанії:
2.1. Основні угоди з акціями Компанії і дані про зміну власників;
2.2. Список акціонерів Компанії;
2.3. Майнові й немайнові права акціонерів Компанії;
2.4. Угоди акціонерів Компанії;

3. Регулюючі аспекти діяльності Компанії, що включають:
3.1. Ліцензії й дозволи Компанії

4. Основні контракти та інші транзакції, що включають:
4.1. Контракти з основними постачальниками й покупцями;
4.2. Позики, гарантії, особи, що мають гарантії, різні типи векселів і зобов'язань;
4.3. Аналіз договорів оренди/лізингу приміщень і інших активів: види, обсяги, терміни дії, механізм ціноутворення, можливість розірвання й / або переукладання на відмінних умовах.

5. Документи, що підтверджують майнові права Компанії, що включають:
5.1. Права на нерухомість та інші активи Компанії;
5.2. Акції та інші цінні папери, якими володіє Компанія;
5.3. Інші істотні матеріальні й нематеріальні активи Компанії;
5.4. Договори застави, заставні та інші зобов'язання щодо активів Компанії.

6. Персонал і трудові відносини, що включають:
6.1. Колективний договір та інші угоди між персоналом і Компанією.

7. Судові позови та інші претензії, що включають:
7.1. Судові позови до Компанії (основні випадки);
7.2. Основні існуючі претензії / судові позови;
7.3. Основні незадоволені претензії / судові позови.


Базові ключові етапи експертизи бізнесу (Дью Ділідженс):

1. Оцінка бізнесу й складання звіту про його дійсну ринкову вартість/вартість його активів.

2. Аудиторська перевірка на предмет правильності ведення бухгалтерського й податкового обліку в організації й складання аудиторського висновку.

3. Юридична експертиза представлених продавцем установчих документів, що підтверджують права на активи.

4. Складання висновку про правильність оформлення документів, а також про наявність юридичних ризиків втрати майна, підстав для пред'явлення позовів третіми особами й інших потенційних юридичних проблем.

5. Пропозиції щодо усунення виявлених проблем.

6. Складання інвестиційного меморандуму - розгорнутого опису бізнесу по наступних параметрах: майно, персонал, положення на ринку, тенденції розвитку, фінансове становище, сфера діяльності, продукти й послуги й т.д.

У результаті потенційний покупець одержує повне й об'єктивне уявлення про пропонований бізнес, переваги, перспективи розвитку й вигоди від його придбання. Всі ці послуги можуть бути надані як окремо, так і в рамках договору на комплексну передпродажну підготовку бізнесу.


Ключові експертиЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA