Безподаткова ліквідація КІК

Безподаткова ліквідація КІК 07.06.2021

Безподаткова ліквідація КІК

Коментар «Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних від ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи» (надалі - УПК), затвердженої Наказом Міністерством фінансів України від 14.05.2021 р. № 265 (Наказ 265).

В зв’язку із прийняттям в січні 2020 року Закону України № 466 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон № 466), з урахуванням змін та доповнень, внесених Законами України від 14.07.2020 року №786 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон № 786) та від 17.12.2020 року № 1117 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування" (далі - Закон № 1117), якими внесені зміни та доповнення до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в тому числі, щодо оподаткування доходів фізичних осіб, що отримані ними від ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи Мінфін України затвердив УПК щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних від ліквідації іноземної юридичної особи.

УПК надає роз’яснення на деякі питання, зокрема, щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовим збором доходів від ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, отриманого фізичною особою за звітні періоди до 31 грудня 2020 року (включно), до 31 грудня 2021 року(включно) та починаючи з 1 січня 2022 року. Роз’яснення цих питань допоможе усунути неоднозначне трактування окремих норм податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Серед іншого УПК роз’яснюється, що доходи у грошовій та/або іншій майновій формі, отримані внаслідок ліквідації (припинення) таких компаній у періоді з 1 січня до 31 грудня 2020 року (включно) платником податків – фізичною особою, яка належить до категорій осіб, визначених пунктами 1 та 2 пункту 14 підрозділу 1 розділу XX Податкового Кодексу, не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника ПДФО за 2020 – 2021 звітні (податкові) роки. Зазначені доходи мають бути відображені у Податковій декларації про майновий стан і доходи за 2020 – 2021 роки фізичної особи – одержувача доходу, однак не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Однак, такі доходи є об’єктом оподаткування військовим збором, а фізична особа – одержувач таких доходів не звільняється від нарахування на підставі зазначеної Податкової декларації, утримання та сплати (перерахування) збору до бюджету.

Також, УПК роз’яснює, в яких випадках можливе застосування пільги із звільнення від нарахування та сплати фізичною особою – одержувачем доходу внаслідок ліквідації та завершення ліквідації відбуваються в різних податкових (звітних) періодах (див. питання 6 УПК № 265). Зокрема п. 14 підрозділу 1 розділу XX та п.170.131 ст.170 ПКУ не передбачає обмежень у застосуванні пільги у разі, коли виплата (нарахування) доходу внаслідок ліквідації та завершення ліквідації відбуваються в різних податкових (звітних) періодах, але за умови, що початок і завершення процедури відбулося в межах податкових (звітних) періодів, передбачених зазначеними нормами Кодексу.

У питанні 8 УПК, надається роз’яснення щодо документів, які фізична особа, яка у звітному році отримала доходи внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи чи іноземного утворення без статусу юридичної особи має подати до контролюючого органу, а саме:

·     Декларації;

·  Заяви у довільній формі із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи;

·   Документів, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансового обліку, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв'язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи.

У разі отримання доходу внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи чи іноземного утворення без статусу юридичної особи через номінального утримувача (номінального власника) такої особи або утворення, платник податку в обов'язковому порядку додатково має подати документи, що підтверджують його права на отримання відповідного майна. Такими документами можуть бути, зокрема, договір номінального утримання та (або) додаток до нього, трастовий договір чи аналогічний документ та (або) додаток до нього, договір, що регулює права бенефіціарів у приватному фонді (наприклад, статут приватного фонду тощо). У разі отримання ліквідаційного доходу безпосередньо від іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, яка знаходилось у власності номінального утримувача (номінального власника), подача таких додаткових документів не вимагається, оскільки фізична особа виступає у якості «контролюючої особи» у визначенні ст.392 ПКУ.

Особливості застосування положення ПКУ щодо звільнення від оподаткування доходів, які підлягають отриманню внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи чи іноземного утворення без статусу юридичної особи, у випадках ліквідації (припинення) таких осіб (утворень), які знаходяться у власності нерезидентів - номінального утримувача, включаючи трастових керуючих, наведені у відповіді на питання 7 УПК № 265.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що у відповіді на питання 8 УПК наведений перелік документів щодо відповідних фактів/подій, які можуть подаватися платниками податків або на вимогу контролюючого органу для доведення фактів, що є умовами застосування податкової пільги.
Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA