«Коментар в розділ «Абонентська скринька»

18.09.2007

«Коментар в розділ «Абонентська скринька»

Оскільки не конкретизовано існував заповіт, чи ні, можна зробити висновок, що будинок ви успадкували за законом. Це питання регулюється ст. 1261-1265 ЦК України. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця. Крім Вас, це може бути той з подружжя, який пережив спадкодавця, та батьки спадкодавця. У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу, рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. У п'яту чергу право мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно та утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї. Якщо все ж таки існував заповіт, то за заповітом право на спадок мають особи, визначені у заповіті. Заповідач має право призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. У такому випадку, особа з числа законних спадкоємців втрачає своє право на отримання спадку. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення та особисто підписується заповідачем. Обов’язково посвідчується нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами (1251-1252 ЦКУ). Заповіт може посвідчуватись при свідках. Це особи з повною цивільною дієздатністю, до них не відносяться члени сім’ї, родичі заповідача, нотаріус або посадові і службові особи, які посвідчують заповіт та спадкоємці за заповітом. Свідки зачитують заповіт вголос і ставлять свої підписи. Заповіт може бути змінено в будь-який час за бажанням особи заповідача. Нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт, свідки, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту. Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. Дуже важливим є те, що при спадкуванні до спадкоємця переходять всі права та обов’язки спадкодавця, а також його зобов’язання. Які в подальшому має виконувати спадкоємець. У Вашому випадку, Ви звільнюєтесь від усіх податків та зборів, якщо ви були прописані в цьому будинку разом із матір’ю. Якщо ж місце прописки інше, то ви маєте сплатити державне мито (0,5 % від оціночної вартості будинку). Втратити будинок Ви можете тільки у випадку, якщо відмовитесь від прийняття спадщини. Вище викладена інформація регулюється діючим законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України (гл. 84-89, розділ «Спадкове право»).Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA