ПУБЛІКАЦІЇ
15.08.2017

Огляд головних новин законодавства для бізнесу (№7/2017)

Автор: Ігнатова Любов, Олександра Юліна, Просвіряков Антон
Джерело: www.dmp.com.ua


Юристи Dmitrieva & Partners підготували "Огляд головних новин законодавства для бізнесу".

Серед головних подій: 

НБУ відмінив видачу довідок про декларування валютних цінностей підприємцям

21  липня 2017  року набирали  чинності  зміни  передбачені наказом Міністерства фінансів України №524 від24 травня2017 року, згідно з яким  були внесені зміни до наказу від25 грудня1995 року №207 “Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами”...

Пом‘якшено обмеження щодо дострокового погашення кредитів і позикв іноземній валюті, отриманих резидентами від нерезидентів 

З 11  липня  НБУ  розширив  наявні  винятки  на  дострокове  погашення  кредитів, залучених у нерезидентів.  Відтепер,  банком дозволено достроково погашати зазначені кредити,  це також стосуються резидентів-позичальників, якщо нерезидентом-кредитором є банк.  Що стосується представників бізнесу,то вони можуть достроково погашати такі кредити лише у випадку, коли акціонером такого позичальника або нерезидента-кредитора є міжнародна фінансова організація...

Щодо особливостей проведення операцій на підставі індивідуальних ліцензій в електронній формі, що видаються НБУ фізичним особам

НБУ  своїм  листом  від13.07.2017  р. N 40-0005/48633  надав  роз’яснення  щодо особливостей застосування  окремих  вимог Положення  про  функціонування автоматизованої  інформаційної  системи НБУ "Реєстр  індивідуальних  ліцензій  на здійснення фізичними  особами  валютних  операцій" та проведення операцій на підставі індивідуальних ліцензій в електронній формі,  що видаються фізичним особами...   

Щодо доходу, отриманого в іноземній валюті

ДФС  України  розглянула  звернення  та  надала  індивідуальну  податкову консультацію  відноснодоходу, отриманого в іноземній валюті(лист від21.07.2017 р.№1301/Р/99-99-13-01-02-14/ІПК) . В консультації зазначено, що для фізичної особи- підприємця усі вартісні показники, щовключаються  до  доходу  відображаються  у національній  валюті  України,  а показники,  виражені  в іноземній  валюті,  вказуються  із  одночасним  зазначенням  їх еквівалента у  національній  валюті  за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ на дату проведення операції...

Щодо оподаткування постійного представництва нерезидента

ДФС  України  у  своєму  листі  від11.07.2017  р. N 1123/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала індивідуальну  податкову  консультацію відносно  щодо  окремих питань оподаткування постійного представництва нерезидента. В листі зазначено що, якщо оператором договору про спільну діяльність без створення юридичної особи є постійне представництво нерезидента, то кожний нерезидент- учасник такого договору підлягає додаткової реєстрації як постійне представництво на території України...

НБУ впроваджує ризик– орієнтований підхід при здійсненні нагляду в сфері фінансового моніторингу 

Відповідно до Постанови НБУ  №66 від24 липня2017 р. «Про затвердження  Змін  до Положення  про  порядок  організації  та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації(відмиванню)  доходів, одержаних  злочинним  шляхом, фінансуванню  тероризму  та  фінансуванню розповсюдження  зброї  масового знищення»,  НБУ  впроваджує  ризик-орієнтований підхід  під  час  планування  та проведення  перевірок  з  метою підвищення  ефективності  за  дотриманням  банками та небанківськими фінансовими  установами-резидентами,  які  є  платіжними організаціями, членами чи учасниками платіжних систем, законодавства у сфері фінансового моніторингу. 

НБУ зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів(інформації) про фінансові операції та їх учасників

НБУ Постановою №67 від24 липня2017 р. вніс зміни в Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів(інформації) про фінансові операції та їх учасників. Зокрема,  якщо  учасником  операції  або  кінцевим  бенефіціарним власником (контролером) учасника операції,  або особою,  на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція,  є юридична або фізична особа,  яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає)  у країні,  що визнана ВРУ державою-агресором/державою-окупантом, вимоги Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів(інформації) про фінансові операції та їх учасників буде поширюватися на фінансові операції,  що здійснювалися на виконання договорів,  укладених резидентами з міжнародними компаніями (уключаючи їх  дочірні та  афілійовані  компанії),  включеними  до списку 2000  найбільших публічних компаній світу(Forbes Global 2000).

Про неподання документації з трансфертного ціноутворення

ДФС  у  своєму  листі  від20.07.2017  р.  №19084/7/99-99-14-01-02-17  попереджає,  що неподання платником  податків  звіту  про контрольовані  операції(уточнюючого  звіту) та/або  документації  з трансфертного  ціноутворення  або  невключення  до  такого звіту  інформації  про  всі  здійснені  протягом звітного періоду контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу (штрафів)...

Про використання суб'єктами господарювання печаток

19.07.2017 року набрав чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами  та фізичними  особами-  підприємцями" (далі–  Закон). Законом внесено зміни до низки законодавчих актів України, зокрема передбачено, що використання  суб'єктом  господарювання  печатки  не  є  обов'язковим  та відбиток печатки  не  може  бути  обов'язковим  реквізитом  будь-якого документа... 

Щодо правомірності здійснення підприємницької діяльності громадською організацією, що включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Відповідно до п. 26 ст. 1 Закону України від14.10.2014 р. N 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню)  доходів, одержаних  злочинним  шляхом, фінансуванню  тероризму  та фінансуванню  розповсюдження  зброї  масового знищення" неприбуткові  організації-  юридичні  особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами,  створені для провадження наукової,  освітньої,  культурної, оздоровчої, екологічної,  релігійної,  благодійної,  соціальної,  політичної  та  іншої діяльності  з  метою  задоволення потреб  та  інтересів громадян  у  межах, визначених законодавством  України,  без  мети  отримання прибутку. ..

Щодо оподаткування виплат нерезиденту при придбанні корпоративних прав резидента

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками Податковим кодексом України(далі- Кодекс)... 

Щодо оподаткування дивідендів, які спрямовуються на збільшення статутного капіталу

Податковим  кодексом  України  визначено  перелік  доходів,  які  не  включаються  до загального місячного(річного) оподатковуваного  доходу  платника  податку.  До загального  місячного(річного) оподатковуваного  доходу  платника  податку  не включаються  дивіденди,  які  нараховуються  на  користь платника  податку  у  вигляді акцій(часток,  паїв),  емітованих  юридичною особою-  резидентом,  що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій(часток) участі  всіх  акціонерів(власників)  у  статутному  фонді  емітента,  та  в  результаті якого  збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів...

З повним текстом дайджесту можна ознайомитись за посиланням

 


Повернення до спискуЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA