ПУБЛІКАЦІЇ
12.06.2017

Огляд головних новин законодавства для бізнесу (№5/2017)

Автор: Ігнатова Любов, Тропець Оксана, Просвіряков Антон, Юліна Олександра
Джерело: www.dmp.com.ua

Юристи Dmitrieva & Partners підготували "Огляд головних новин законодавства для бізнесу".

Серед головних подій: 

Нові умови інвестування за кордон
НБУ своєю постановою Правління № 51 від 08 червня 2017 року, яка набирала чинності 12 червня 2017 року, визначив нові умови інвестування за кордон для юридичних осіб.

Чергове послаблення валютних обмежень
Відповідно до постанови Правління НБУ № 41 від 25 травня 2017 року, максимальний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів знову становитиме 180 днів.

Змінено порядок здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції
Національний банк України розширив перелік індикаторів операцій, які потребуватимуть поглибленого аналізу та перевірки банками. До них тепер належать...

Змінено порядок  здійснення банками фінансового моніторингу
Відповідно до змін, затверджених постановою Правління НБУ від 25 травня 2017 року № 42 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу",  запроваджено аналіз фінансових операцій на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів, який раніше здійснювався щоквартально.

Визначено критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності
НБУ у своєму листі від 26.05.2017 р. № 25-0008/37888 визначив перелік критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності. Серед них...

Нові корпоративні договори
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» передбачає появу договору про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та договору між акціонерами товариства. 

Обов’язковий продаж/придбання акцій
Законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» передбачені випадки, коли продаж/придбання акцій є обов’язковим.

Законопроект «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Щодо оподаткування податком на додану вартість грошових коштів, помилково зарахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства у разі їх повернення
Якщо між підприємствами існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника податку відповідно до ст. 187 ПКУ виникають податкові зобов'язання з ПДВ.

Щодо оподаткування ПДВ операцій з повернення товариством засновнику вартості частини майна, попередньо внесеного ним до статутного фонду товариства
Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах (п.п. 196.1.1 пункту 196.1 статті 198 Податкового кодексу України).

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму відсотків по кредитах, позиках та інших боргових зобов’язаннях, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами
Згідно з п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу України для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких відсотків.

Щодо оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичній особі - резиденту Кіпру
Між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр діє Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі - Конвенція). Конвенція підписана 08 листопада 2012 року, ратифікована Верховною Радою України 04 липня 2013 року та набрала чинності 07 серпня 2013 року. Згідно зі ст. 26 Конвенції, її положення застосовуються у двосторонніх українсько-кіпрських відносинах з 01 січня 2014 року.

Щодо документів, які підтверджують бенефіціарного власника
ДФС у своєму листі від 24.05.2017 р. № 334/6/99-99-15-02-02-15/ІПК повідомляє, що відповідно до п. 103.3 ст. 103 Податкового Кодексу бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародногодоговору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів.

Проекти законів з деофшоризації (Законопроекти Є. Мураєва)
25 травня 2017 у ВРУ було зареєстровано одразу чотири законопроекти від нардепа Є. Мураєва з питання оподаткування прибутку КІК, щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією з податкових питань та легалізації майна у зв'язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб....

Проект закону №6502
Проект Закону №6502 розроблено з метою імплементації у національне законодавство плану BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) щодо запровадження правил оподаткування КІК,  у зв’язку з встановленням прозорих правил оподаткування діяльності КІК, поліпшення інвестиційного клімату, необхідністю протидії «втечі» капіталу з національної економіки та створення  сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні...

Проект закону №6503
Розроблення Проекту Закону №6503 зумовлено створенням законодавчих умов для зміцнення міжнародного співробітництва з податкових питань, що дасть можливість максимально використовувати сучасні міжнародно-правові інструменти для боротьби з ухиленням від сплати податків...

Проект закону №6504
Проект Закону №6504 закріплює правові та організаційні засади легалізації майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб. Дія цього закону поширюватиметься на осіб, що легалізували і легалізують майно, яке вони набули у власність до 1 липня січня 2018 року.

Проектом Закону №6505 пропонується встановити тимчасово, з 1 січня по 30 червня 2018 року, ставку ПДФО:
- 10 % бази оподаткування щодо доходів - на загальну суму понад 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, зазначених в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації) за умови прийняття контролюючим органом декларації та сплати платником податку – суб’єктом легалізації всієї суми податку до 30 червня 2018 року

З повним текстом дайджесту можна ознайомитись за посиланням     Повернення до спискуЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA