ПУБЛІКАЦІЇ
05.05.2017

Огляд головних новин законодавства для бізнесу (№4/2017)

Автор: Ігнатова Любов, Просвіряков Антон
Джерело: www.dmp.com.ua

Юристи Dmitrieva & Partners підготували "Огляд головних новин законодавства для бізнесу".


Серед головних подій: 

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб

ДФС  у  своєму  листі  від19.04.2017  р.  №8275/6/99-99-13-02-03-15 вказує  на  деякі особливості  оподаткування  доходів  фізичних  осіб.  Об’єктом оподаткування фізичної особи–  резидента  є  загальний  місячний(річний) оподатковуваний  дохід...

Податок на прибуток та формування статутного капіталу

ДФС у своєму листі від від05.04.2017 р.  №7063/6/99-99-15-02-02-15 вказує:  згідно Податкового кодексу  України(далі–  Кодекс)  об’єктом  оподаткування  податком  на прибуток  є  прибуток  із джерелом  походження  з  України  та  за  її  межами,  який визначається  шляхом  коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно  до  положень  цього  Кодексу. Положеннями  Кодексу  не  передбачено різниць  щодо коригування  фінансового результату  до  оподаткування  по  операціях із  внесення  прав  вимоги  до статутного капіталу підприємства.

Щодо правомірності надання матеріальної допомоги неприбутковими організаціями своїм членам

ДФС України своїм листом від05.04.2017 р.  №7101/6/99-99-15-02-02-15  надала роз‘яснення  щодо  правомірності  надання  матеріальної  допомоги  неприбутковими
організаціями  своїм  членам  та  зазначила,  що  якщо  неприбутковою  організацією є громадська організація інвалідів, яка внесена контролюючим органом до відповідного Реєстру, то вона має право використовувати власні доходи(прибутки) виключно на фінансування видатків на своє утримання,  реалізацію  мети(цілей, завдань)  та напрямів  статутної  діяльності  без  розподілу  таких  доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників(учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати  їх  праці,  нарахування  єдиного  соціального  внеску), членів органів  управління  та  інших пов’язаних з ними осіб. 

Щодо можливості надання представництвом безповоротної благодійної допомоги
Державна  фіскальна  служба  України  оприлюднила  лист,  в  якому  було розглянуто питання відносно  можливості  надання  представництвом  безповоротної благодійної допомоги(лист  ДФС  від 10.04.2017  р.  №7383/6/99-99-15-02-02-15).  Зазначеним листом  не  було  надано  чіткої  відповіді  на поставлене  питання,  але  зазначено, що  Податковий  Кодекс  України  не  встановлює  обмежень  щодо надання представництвом  нерезидента  безповоротної  благодійної  допомоги  благодійним
організаціям на території України.

Чергове послаблення валютного контролю
Постановою  Правління  НБУ  від04  квітня2017  року  №30 “Про внесення змін  до  постанови  Правління  Національного  банку  України  від13  грудня
2016  року  №410” були  затверджені чергові  зміни  відносно  лібералізації
валютного контролю, які набули чинності05 квітня2017 року. 
Відповідно  до  затверджених  змін,  тепер  юридичні  особи  повинні
продавати  не65%,  а50%  своїх  валютних  надходжень,  а  населення  може
купувати валюту на сума до150 000 гривень в день.

Спрощення порядку аналізу та перевірки банками документів при реєстрації договорів про залучення зовнішнього фінансування
Постановою  Правління  НБУ  №31  від07  квітня2017  року  були  внесені  зміни  до порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів(інформації) про фінансові операції та їх учасників. 
Зазначеною постановою розширено перелік учасників відповідних договорів,  що мають право звертатися  до  банків  з  метою  ініціювання  необхідних  реєстраційних процедур.  Відтепер реєстрація або  внесення  змін  до  реєстрації  договорів  може відбуватися  за  зверненням,  як  резидента-позичальника,  так  і  нерезидента-кредитора  та уповноваженого  банку-кредитора. Також узагальнено перелік документів та заходів здійснення банками аналізу та відповідної перевірки.

Щодо застосування норм податкового законодавства при коригуванні ціни контрольованої операції, проведеної у 2016 році

ДФС у своєму листі від10.04.2017 р.  №7384/6/99-99-15-02-02-15  повідомляє,  що у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої  руки»,  платник  податків  має  право самостійно  провести коригування  ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку,  що підлягає сплаті до бюджету,  розрахувавши свої податкові зобов’язання відповідно до:

-  максимального  значення  діапазону  цін(рентабельності),  якщо  ціна/  показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін(рентабельності); та/або 

-  мінімального  значення  діапазону  цін(рентабельності),  якщо  ціна/  показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін(рентабельності).  

Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань застосовується до контрольованих операцій, здійснених починаючи з01 січня2017 року.

Щодо відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств податку на нерухоме майно

ДФС  у  своєму  листі  від07.04.2017  р.  №7309/6/99-99-15-02-02-15  повідомляє,  що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який  визначається  шляхом  коригування(збільшення  або зменшення)  фінансового результату  до оподаткування(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень(стандартів)  бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділуIII «Податок на прибуток підприємств» Податкового Кодексу...

Щодо оподаткування доходів нерезидента з наданих послуг перевезення

Резидент  або  постійне  представництво  нерезидента,  що  здійснюють  на  користь нерезидента  або уповноваженої ним особи(крім постійного представництва нерезидента на території України)  будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності(у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів за ставкою в розмірі15 відсотків їх суми та за  їх  рахунок,  який  сплачується  до  бюджету  під  час  такої виплати,  якщо  інше  не  передбачено положеннями  міжнародних  договорів  України з  країнами  резиденції  осіб,  на  користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Cума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. 

Ознайомитись з повним текстом "Огляду головних новин законодавства для бізнесу" можна за посиланням
Повернення до спискуЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA