ПУБЛІКАЦІЇ
10.04.2017

Огляд головних новин законодавства для бізнесу (№3/2017)

Автор: Оксана Тропець, Любов Ігнатова, Просвіряков Антон
Джерело: www.dmp.com.ua


Юристи Dmitrieva & Partners підготували "Огляд головних новин законодавства для бізнесу".

Серед головних подій:

Спрощено процедуру проведення валютних операцій

22 березня2017 року набрала чинності постанова Правління НБУ №15 від 28 лютого2017 року,  яка  передбачає  спрощення  процедури  проведення операцій з купівлі іноземної валюти/перерахування коштів за межі України на  користь  нерезидентів  та  якою змінено порядок  контролю  валютних операцій. 

Відповідно  до  постанови,  відтепер,  клієнтам  банків  не  потрібно  чекати дозволу НБУ на  проведення  вищезазначених  операцій  оскільки уповноважені банки інформуватимуть  НБУ  про  такі  операції  після  їх проведення...

Уточнено процедуру переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України

НБУ постановою від 21.03.17 №24 вніс зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою НБУ від27 травня 2008  року №148. 

Відтепер фізична особа-резидент, яка ввозить в Україну чи вивозить за межі України готівку в сумі,  що  перевищує  в  еквіваленті10 000  євро,  має  подати  на  кордоні, поряд  з  документом,  що підтверджує  зняття  готівки  з  рахунків  у  банках(фінансових установах),  квитанцію  про  здійснення валютно-обмінної  операції  з  цією  готівкою. Вимога  письмового  декларування  митному  органу відповідної суми готівки залишена в силі...

Валютне регулювання станом на 21.03.2017 

І. Фізичні особи(не підприємці)

Готівкова форма 

Не потребує отримання індивідуальної ліцензії вивезення валюти в готівковій формі для будь-яких цілей.  

Відповідно до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України (постанова НБУ від27 травня2008 рокуN 148) фізична особа має право ввозити в Україну та  вивозити  за  межі  України  без  письмового  декларування готівку в  сумі,  що  не  перевищує  в еквіваленті10000  євро.  Переміщення  готівки  в  сумі,  що перевищує  в  еквіваленті10000  євро,  здійснюється лише за умови письмового декларування митному органу та за наявності документів,  що  підтверджують  зняття готівки  з  рахунків  у  банках(фінансових  установах).  Строк  дії  таких документів - 30 календарних днів, починаючи з дня видачі.  

Підпункт 9  пункту 9  постанови  НБУ  від13.12.16  № 410  встановлює  обмеження  на зняття готівки -  до  250000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ.  Ця вимога поширюється на видачу(отримання) готівкових коштів як у межах України,  так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку. 

Безготівкова форма

Інвестування за кордон (придбання нерухомості, корпоративних прав) 

Без індивідуальних ліцензій НБУ фізичні особи здійснюють інвестиції за кордоном за рахунок коштів,  що  знаходяться  за  межами  України,  а  саме:  інвестування  із закордонних  рахунків, реінвестування  коштів  за  межами  України,  здійснення торгівлі фінансовими  інструментами  на іноземних біржах, тощо. 
У  випадку  переказу  коштів  з  метою  інвестування  з  України  за  кордон  необхідно отримати індивідуальну ліцензію НБУ. 
   
Розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України

Без  ліцензії  розміщують  кошти  фізичні  особи  під  час  їх  перебування  за  кордоном. До  цих коштів  належать  кошти,  отримані  за межами  України  у  якості  заробітної плати,  стипендій,  пенсій, аліментів, дивідендів, тощо. 
Перерахування  коштів  з  України  за  кордон  на  іноземні  рахунки  потребує отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

ІІ. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи 

Готівкова форма

Юридична  особа  ввозить  готівку  в  Україну  або  вивозить  її  за  межі  України  через
повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування відповідному митному органу в повному обсязі відповідної суми. 

Безготівкова форма

І
нвестування за кордон(придбання основних засобів, корпоративних прав) 

Відповідно  до  п.1.8.  постанови  НБУ  від16.03.99  №122  юридичні  особи  та  ФОП  не можуть використовувати для інвестицій кошти у готівковій формі. 
Проведення  розрахунків  в  іноземній  валюті  з  метою  інвестування  за  кордон здійснюєтьсявиключно на підставі ліцензії НБУ. 

Розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України  здійснюється виключно на підставі ліцензії НБУ. 

Власнику ліцензії-юридичній особі/фізичній особі- підприємцю дозволяється перераховувати валютні цінності з України(в Україну) на рахунок(з рахунку), право на розміщення валютних цінностей  на  якому надається  ліцензією,  лише  з власного рахунку(на  власний  рахунок)  власника ліцензії, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії...

Валютні обмеження

На сьогоднішній день існує мораторій на видачу ліцензій/змін доних фізичним особам та фізичним  особам–  підприємцям.  Відповідно  до  постанови  НБУ  від13.12.16  №410 заборонена купівля, перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій НБУ, крім: .....

Знижено ставку податку фізичних осіб за дивіденди

Верховна  Рада  України  знизила  ставку  податку  на  доходи  фізосіб  за дивідендами вдвічі— з діючої загальної ставки ПДФО у18 % до9 %. 
Доповнено пп. 167.5.4  Податковий кодексу України  законопроектом №6210, 
який ухвалила23 березня Верховна Рада України...

Змінено  порядок  одержання  резидентами  кредитів,  позик  в іноземній валюті від нерезидентів  та  надання  резидентами кредитів, позик нерезидентам 

НБУ постановю №26 від23.03.2017 року вніс зміни до нормативно-правових актів,  що регуюють  порядок  одержання  резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів...  

Питання трансферного ціноутворення

Кабінет Міністрів України постановою від 29 березня 2017 року № 194 вніс зміни до Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504.

Даними змінами передбачено, що договір про попереднє узгодження ціноутворення набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення...

Кабінет Міністрів України постановою від 29 березня 2017 року № 191 затвердив Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення.

Цей Порядок визначає процедуру розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи під час використання декількох податкових періодів (років) для цілей трансфертного ціноутворення...

Щодо визнання пов’язаних осіб

ДФС листом № 3558/М/99-99-15-02-02-14 від 16.03.2017 року надала роз’яснення з питання пов’язаності осіб.

Відповідно до п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу пов’язані особи – це юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв, зокрема для фізичних осіб – це чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування...

Державна фіскальна служба України листом від 10.03.2017 р. № 3365/О/99-99-15-02-02-14 роз’яснила щодо оподаткування дивідендів, які підлягають виплаті власнику – юридичній особі резиденту та нерезиденту.

У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу (п.п. 57.11.1 п. 57.1.1. ст. 57 Кодексу)...

Печатка більше не потрібна 

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» вносяться зміни...

Операції з внесення учасником підприємства до статутного капіталу основних засобів (обладнання) визнано контрольованими

ДФС України своїм листом від 09.03.2017 р. № 5898/7/99-99-14-01-02-17 повідомляє, що, оскільки операції із збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства основних засобів (обладнання) впливають (можуть впливати) на формування об'єкта оподаткування податком на прибуток, такі операції підпадають під визначення контрольованих відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України...

Щодо нарахування єдиного внеску особою, яка провадить незалежну професійну діяльність 

ДФС України своїм листом від 13.03.2017 р. № 3424/І/99-99-13-02-03-14 повідомляє, що відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) платниками єдиного внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності...

Щодо можливості перебування об’єднань підприємств (корпорації, асоціації, консорціуми і т.п.) у Реєстрі неприбуткових установ і організацій та розповсюдження особливостей оподаткування доходів на таке об’єднання 

ДФС України своїм листом від 16.03.2017 р. № 5263/6/99-99-15-02-02-15 повідомляє, що у разі утворення господарського об’єднання у вигляді корпорації, консорціума, концерна, метою якого є комерційна господарська діяльність, не можуть бути дотримані вимоги, які висуваються до неприбуткових організацій (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133), оскільки....

Зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Відповідно до Постанови НБУ від 02.03.2017  № 18 внесено зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників від 15.08.2016  № 369.

З 4 березня банкам не потрібно надсилати в НБУ копії документів при реєстрації змін до кредитних договорів при наявності індикаторів ризикових фінансових операцій, якщо зміни стосуються виключно наступних випадків:

  • зниження розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших платежів;
  • переходу резидента-позичальника на обслуговування в інший уповноважений банк; 
  • зміни юридичної адреси позичальника;
  • пролонгації терміну кредиту, позики.
Ознайомитись з повним текстом "Огляду головних новин законодавства для бізнесу" можна за посиланням

 Повернення до спискуЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA