ПУБЛІКАЦІЇ
09.12.2016

Лібералізація процедури проведення експертних операцій

Автор: Любов Ігнатова
Джерело: EBA


Основним законом, яким на сьогоднішній день регулюються зовнішньоекономічні відносини є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», прийнятий ще у 1991 році. Зрозуміло, що за 25 років, у час активного розвиту зовнішньоекономічних відносин та активного використання новітніх ІТ технологій цей закон застарів і потребує кардинального оновлення відповідно до вимог часу.

Маючи певний сталий досвід ведення зовнішньоекономічної діяльності, спостерігаючи постійну уніфікацію та мінімізацію загальнообов’язкових адміністративних процедур закордоном, вітчизняні підприємці змушені стикатися із значною кількістю різноманітних бюрократичних перешкод в Україні, які ускладнюють та затягують стрімкий розвиток бізнесу і міжнародних відносин.

Якщо у всьому світі документообіг зведений до мінімуму, в нашій країні до останнього часу існувала обов‘язкова письмова форма для зовнішньоекономічних договорів. Окрім того, в умовах посиленого валютного контролю за операціями з експорту послуг, вітчизняні суб‘єкти господарювання були змушені подавати цілу купу супровідних документів. Так, до останнього часу, банк для зняття експортної операції (експорт послуг) з валютного контролю вимагав подання, окрім укладеного у письмовій формі зовнішньоекономічного договору, акту виконаних робіт та обов‘язкового перекладу документів на українську мову. При цьому, всі документи мали бути скріплені «живими» підписами відповідальної особи та печатками. За цією процедурою сам контракт був доказом договірних відносин між резидентом і нерезидентом, а акт виконаних робіт виступав підтвердженням легальності походження валюти, дозволяв контролювати повернення валютної виручки та здійснювати ідентифікацію платежу. І це все при тому, що у світовій практиці письмові зовнішньоекономічні договори вже майже не застосовуються, так само як і печатка, а більша частина  документообігу давно переведена в електронній формат.

Зрозуміло, що всі ці застаріли механізми вимагали зайвих фінансових та часових витрат, сприяли формуванню тіньових схем та перешкоджали розвитку не тільки зовнішньоекономічної діяльності, а й вітчизняного малого та середнього бізнесу, адже експортні операції є головним джерелом притоку іноземних інвестицій, валютних коштів  та розвитку вітчизняної економіки в цілому.

Та все ж таки, нарешті, нещодавно відбулись позитивні зміни.

З метою спрощення процедури укладення зовнішньоекономічних договорів, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також скасування валютного контролю для операцій з експорту послуг 30 листопада 2016 року Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг».

Зазначений закон зробив вагомий внесок у руйнуванні існуючих бюрократичних бар‘єрів та дозволив наблизитись до світових стандартів ведення бізнесу.

Так, були внесені зміни до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», відповідно до яких зовнішньоекономічний договір (контракт) відтепер дозволено укладати в електронній формі. Окрім того, «у разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги». Тобто, окрім скасування обов‘язкової письмової форми, відтепер рахунок (інвойс) визнається первинним документом, достатнім для підтвердження здійснення господарської операції.

Окрім того, через внесення відповідних змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» не тільки інвойси, а й інші первинні документи дозволено складати в електронній формі. Як зазначено в законі: "Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг". В доповнення до цього, законом також скасовано дуже складну для реалізації на практиці вимогу щодо складання первинних документів саме під час здійснення господарської операції або безпосередньо після її закінчення.

Підписаним законом було послаблено існуючи умови валютного контролю. Відповідно до змін з Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» виключено положення, яке стосується контролю повернення валютної виручки при експорті послуг (крім транспортних), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав. Таким чином, контроль за поверненням валютної виручки відтепер здійснюватиметься виключно у відношенні експорту продукції. Через внесення змін та доповнень до цього закону скасовано вимогу банків здійснювати обов‘язковий переклад документів українською мовою, у разі якщо вони викладені англійською або іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.

Як бачимо, нарешті, через відміну обов‘язкової письмової оформи договорів та дозволу використання виключно інвойсів, у тому числі електронного формату, у нашій країні запроваджено прогресивні сучасні механізми зовнішньоекономічної діяльності. Наявність належним чином оформленого рахунку (інвойсу) із зазначенням усіх необхідних реквізитів, оплата рахунку нерезидентом відтепер означатиме прийняття виконаних робіт. Та в цілому визнання рахунку (інвойсу) первинним обліковим документом значно спростить процедуру ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, оптимізує взаємовідносини господарюючих суб’єктів та фіскальних органів України.

Запровадження рахунку (інвойсу) для операцій з експорту та підтвердження ним згоди контрагента-нерезидента із ціною та іншими умовами договору надасть можливість національнім суб‘єктам господарювання дуже швидко та легально укладати угоди, а банкам оперативно ідентифікувати валютну виручу отриману від експорту послуг.

Окрім того, необхідно зазначити, що відміна перекладів документів з англійської мови також пожвавить процес укладання угод резидентами, особливо представниками середнього и малого бізнесу, оскільки потужні банки, як правила, мають власні ресурси для здійснення необхідного перекладу, а для вітчизняних підприємців це додаткова можливість зекономити власний час та кошти.

Таким чином, за допомогою зазначених змін зроблені вагомі кроки з лібералізації процесу укладання зовнішньоекономічних контрактів, зменшено кількість адміністративних бар'єрів, послаблено валютний контроль, удосконалено систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Хочеться сподіватися, що всі ці зміни реально пожвавлять економічні процеси в нашій державі та створять необхідні умови для подальшого більш активного реагування влади на вимоги часу та сучасні світові тенденції ведення бізнесу.


Повернення до спискуЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA