Фонди

ФОНДИ НА МАЛЬТІ

Що таке фонд?

У деяких випадках фонд може використовуватися в якості альтернативи трастам і може досягати тих же цілей, що і траст. Іншими словами, фонд - це організація, що має окрему правосуб'єктність, і має такі ж переваги, як у компанії, але також має такі ж переваги, як у трасту, в тому сенсі, що він може забезпечувати конфіденційність, захист активів, управління консолідованими активами, забезпечення для бенефіціарів, спадок в плануванні, податкове планування або досягнення благодійних цілей. Адміністратори фонду наділені фідуціарними обов'язками щодо бенефіціарів і тому повинні бути особами, які мають ліцензію, відповідно до Закону про трасти і довірчих власників.

Фонди, як правило, використовуються фізичними особами зі значним власним капіталом, яким необхідно структурувати і спланувати свої фінанси, як існуючі, так і майбутні. Вони є ідеальними інструментами для планування щодо власності, коли засновник бажає гарантувати достатнє і особливе забезпечення для своїх спадкоємців. Що стосується інвестиційної перспективи, фонди можуть також використовуватися для забезпечення підтримки і самостійної правосуб'єктності даної власності.

Фонди на Мальті

Фонди існують на Мальті давно, однак тільки недавно вони стали регулюватися кодифікованим законодавством, прийнятим 1 квітня 2008 р. Мальтійські фонди регулюються Другим Доповненням Мальтійського Цивільного Кодексу, цілий підрозділ якого присвячений фондам.

Фонд може бути заснований тільки в письмовій формі, у вигляді публічного документа або заповіту. Документ про заснування фонду повинен бути зареєстрований в Офісі Реєстратора Юридичних Осіб, щоб дати можливість фонду стати власником власності фонду.

Мальтійська правова система пропонує фондам приватність більшою мірою, ніж для інших структур, таких як компанії. До того ж, правова система прийняла на себе зобов'язання не порушувати конфіденційність бенефіціарів фонду навіть в разі судочинства, і відповідно всі такі процесуальні дії проводяться в закритому суді та у спосіб, який зберігає конфіденційність бенефіціарів. Крім того, особистість засновника може бути прихована через реєстрацію Інструменту Спеціального Призначення (ІСН) з цією метою або використання постачальника послуг, який виступить засновником. Проте, щоб фонд ефективно вів свою діяльність, агенту необхідно розкривати особи засновників, бенефіціарів та протектора (якщо застосовується) для банків та інших установ (якщо надійшов запит), і це необхідно робити відповідно до правил про протидію легалізації незаконних доходів і «Знай свого клієнта». У зв'язку з цим, для наших даних ми все ж будемо просити надати повний дью ділідженс.

Види фондів

Мальтійське законодавство дозволяє заснування двох видів фондів, які передбачають особливе використання і мають особливі переваги, що відповідають потребам клієнта.

Цільові фонди - засновуються виключно для благодійних або будь-яких інших спеціальних цілей, як неприбуткові організації або для будь-якої іншої законної мети. Для цільових фондів необхідний внесок, грошовий або у вигляді майна, вартістю мінімум 233 євро.

Приватні фонди - як випливає з назви, приватні фонди засновуються для приватної вигоди і отже для конкретної особи або групи осіб, які називаються бенефіціарами. Якщо інше не передбачено статутом, фонд завжди вважається приватним фондом. Засновникам також необхідно зробити внесок, грошовий або у вигляді майна, вартістю мінімум 1165 євро.

 

Права засновника/ів

Фонд створюється фізичною особою або особами, і вони можуть:

 • Здійснювати контроль за веденням справ;
 • Втручатися шляхом призначення адміністраторів;
 • Втручатися в розпорядження активами;
 • Можуть також бути адміністратором;
 • Можуть бути бенефіціаром протягом свого життя, але не можуть діяти в якості єдиного адміністратора фонду.

 

Агент в якості адміністратора фонду

Обов'язки агента в якості адміністратора фонду включають наступні:

 • Відповідальність за підтримання власності і контроль над майном фонду, збереження такого майна і гарантування дотримання статуту фонду та закону;
 • Адміністратор пов'язаний фідуціарними зобов'язаннями, передбаченими Цивільним Кодексом Мальти.

 

Фонди на практиці

Фонди можуть використовуватися для будь-якої з таких цілей:

 • Як інструмент для планування щодо майна;
 • Як інструмент для захисту майна;
 • Як інструмент, за допомогою якого ми можемо дбати про осіб з особливими потребами;
 • Управляти грошовими виплатами або розподілом майна між членами сім'ї і забезпечувати кошти для освіти, підтримки житлових умов або розподіл прибутку в родині;
 • Володіти акціями компаній;
 • Як інструмент для накопичення роялті;
 • Як інструмент для інвестування в акції або облігації;
 • Як інструмент для володіння нерухомістю або іншим майном зі значною вартістю;
 • Управляти пенсійними планами для найманих робітників.

При всьому цьому, фонди не можуть засновуватися для ведення торговельної діяльності, але можуть володіти комерційним майном або акціями компанії, яка отримує прибуток.


Конфіденційність

Всі документи приватного фонду, крім тих, які зареєстровані, не доступні для третіх сторін без отримання попередньої письмової згоди адміністраторів, наглядової ради, якщо є, або суду, і тільки, коли буде доведено, що ці треті сторони мають законний інтерес в цій інформації.

 

Оподаткування фондів

Для цілей оподаткування фонди схожі на компанії з обмеженою відповідальністю, які є резидентами і знаходяться на Мальті. Приватні фонди не звільнені від оподаткування і оподатковуються за ставкою 35% на їхні доходи по всьому світу так само, як і оподатковувані доходи компанії.

Однак, в разі, якщо фонд зареєстрований на підставі Закону про добровільні організації, або, якщо так не зареєстрований, заснований для досягнення соціальних цілей і не отримує прибуток, він буде оподатковуватися так само, як і компанія, якщо повідомить уповноваженому Департаменту внутрішніх податків в письмовому вигляді, що він безповоротно вибирає таке оподаткування. Якщо застосовується такий вибір, будь-які правила, які стосуються оподаткування доходу, що застосовуються до компаній, як передбачено законами Мальти, будуть в рівній мірі застосовуватися до фонду. Таким чином, фонд може отримати вигоду від застосування положень про звільнення участі, і/або бенефіціари фонду можуть отримати право вимагати повернення всього або частини податку, сплаченого на рівні фонду.

Адміністратори фонду можуть також у формі письмового повідомлення, направленого уповноваженому, безповоротно вибрати, що фонд буде оподатковуватися відповідно до положень Закону про прибутковий податок, що застосовується до трастів. Як правило, якщо мінімум один з довірчих власників є резидентом Мальти, на Мальті оплачується податок на будь-який дохід, властивий трасту. Однак, існують певні ситуації, в яких податок не вважається властивим трасту, такі як, наприклад, якщо весь дохід трасту складається з доходу, отриманого за межами Мальти, і всі бенефіціари є особами, які або не є резидентами Мальти, або не проживають постійно на Мальті. У такому випадку вважається, що такий дохід отримують безпосередньо бенефіціари фонду. Отже, мальтійський фонд особливо вигідний у випадках, коли для фонду використовуються нерезидентні засновники, бенефіціари та активи.

Крім того, фонди, які зареєстровані відповідно до Закону про добровільні організації або засновані для досягнення соціальних цілей і без наміру отримання прибутку, підлягають застосуванню до них прогресивної ставки податку, коли вища ставка податку обмежена 30%, замість 35%. Податок нараховується на оподатковуваний дохід фонду, коли ніяка частина його доходів не є прибутком, який підлягає розподілу, або призначена для особистої вигоди будь-якого з учасників, адміністратора або власника майна фонду.

 

Звітність

Адміністратори повинні зберігати дані щодо всіх активів і пасивів, а також доходів і витрат фонду за щорічні фінансові періоди. Процедура відповідає загальній бухгалтерській процедурі, передбаченій Законом про компанії та Міжнародними стандартами фінансової звітності. Що стосується документів, які необхідно надавати для підготовки звітів, все залежить від діяльності та/або активів, що належать фонду. Наприклад: банківські виписки, договори позики (якщо застосовуються), оцінка/звіти/виписки щодо портфелю (якщо застосовується), звіти про оцінку в випадку нерухомого майна (якщо застосовується), і фінансові виписки про здійснені інвестиції, якщо акції в інвестиціях утримуються для оцінки вартості (не для торгівлі).


Ключові експертиЗамовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA