Юридичний сервіс...
Бухгалтерський аутсорсинг...
Комплаєнс

Антикорупційний комплаенс - досягнення відповідності діяльності організації, підприємства будь-якої форми власності антикорупційному законодавству (як в національному, так і в міжнародному аспектах); Для західних компаній, слово комплаенс давно стало звичним. Система комплаєнс (управління ризиками) впроваджена практично у всіх великих міжнародних компаніях. Причому перевірці піддаються не тільки співробітники компанії, але й внутрішня документація, підрядники, постачальники, партнери, які працюють з нею.

Переваги впровадження комплаес-системи на підприємствах: 

 • попередженню ризиків недотримання вимог регуляторів
 • попередженню фінансових втрат, банкрутства та санкцій
 • налагодженю системи виявлення та запобіганню фактам корупції, шахрайства та зловживань
 • підвищенню ефективності роботи компанії
 • спрощенню процедури угод з іноземними партнерами
 • підвищенню вартості компанії, її конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості
 • збереженню та розвитку ділової репутації компаній як вУкраїні, так і за кордоном 

Таким чином, комплаєнс-система є ефективним інструментом з управління ризиками та дозволяє уникнути несприятливих наслідків як для компанії, так і для керівництва.

Юристи Dmitrievs & Partners мають значний досвід у впровадженні комплаєнс-програм, пройшли спеціалізовані тренінги та курси та зможуть професійно надати наступні послуги:

 • розробку, впровадження, супровід комплаєнс-системи на підприємстві
 • антикорупційний аудит клієнтів та їх контрагентів
 • проведення внутрішніх розслідувань порушень антикорупційного законодавства та корпоративних політик компанії
 • аналіз корупційних ризиків та рекомендації щодо їх усунення
 • проведення тренінгів для персоналу щодо антикорупційного законодавства та внутрішніх політик компаній
 • представництво інтересів при розслідуванні порушень в сфері комплаєнс
 • створення системи інформування про комплаєнс-інциденти
 • надання послуг з аутсорсингу функції комплаєнс.Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners