Нюанси подання таблиці даних платника ПДВ

Нюанси подання таблиці даних платника ПДВ 07.12.2021

Нюанси подання таблиці даних платника ПДВ

Подання Таблиці даних платника ПДВ

Останнім часом почастішали випадки блокування поданих на реєстрацію ПН/РК у зв’язку з тим, що платники ПДВ не подали Таблицю даних платника податку, або неправильно її заповнили, або додали не повний пакет документів, які підтверджують відповідність здійснених платником ПДВ господарських операцій. В цій статті ми хотіли би наголосити на тому, наскільки це важливо – правильно подати Таблицю та Пояснення до неї.

Право на подання Таблиці даних платника податку встановлено Порядком, затвердженим Постановою КМУ «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 11.12.19 р. № 1165.

Таблиця є зведеною інформацією щодо кодів видів економічної діяльності платника податків згідно із Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з ДКПП, які постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податків, увозяться на митну територію України. Ця інформація подається платником податків до контролюючого органу відповідно п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 11.12.19 р. № 1165 (далі – Порядок № 1165).

Подання Таблиці не є обов'язковим (п. 12 Порядку № 1165). У випадку, якщо платник ПДВ подасть Таблицю і вона буде врахована податковою, тоді ПН/РК, які такий платник ПДВ оформляє і відправляє на реєстрацію до ЄРПН, не мають підпадати під моніторинг, тобто їх реєстрація не повинна блокуватися. Це стосуватиметься тільки тих ПН/РК, у номенклатурі яких зазначено коди товарів/послуг, наведені в Таблиці (пп. 4 п. 3 Порядку № 1165).

У випадку неподання Таблиці, кожного разу під час подання кожної ПН/РК платнику ПДВ необхідно підтверджувати поясненнями з доданням до неї всіх документів, підтверджуючих реальність здійснення господарської операції.

Також подання Таблиці допоможе уникнути блокування РК на підставі п. 4 Критеріїв ризикової операції (зміна номенклатури товарів (послуг) на рівні перших чотирьох (для послуг двох) цифр, за умови, що такий товар (послуга) були зазначені в Таблиці.


Пояснення до Таблиці даних платника ПДВ

Таблиця даних платника ПДВ подається з Поясненням, яке оформлюється у довільній формі.

У Поясненні потрібно зазначити:
- загальну інформацію про основний вид діяльності,
- кількість найманого персоналу (штатний розпис),
- середню заробітну плату,
- наявність основних фондів, засобів виробництва, залишків, тощо (приміщення, земельні ділянки, обладнання, мають бути відображені у Формі 20-ОПП).
- інформація про здійснені господарські операції;
- інформація про основних покупців та постачальників.

До Пояснення необхідно додати документи, які підтверджують здійснення господарських операцій.

Основними причинами відмови у врахування Таблиці даних є:
- недотримання платниками вимог щодо повноти надання підтверджуючих документів (не повний пакет документів)
- відсутність пояснення щодо здійсненої господарської операції,
- відсутність копій документів що підтверджують транспортування, зберігання продукції, трудових ресурсів, засобів виробництва,
- надання копій документів, оформлення яких не відповідає вимогам чинного законодавства.


Роль Форми № 20-ОПП у врахуванні Таблиці даних платника ПДВ

Найпопулярнішою причиною блокування реєстрації ПН/РК є пункти 1 та 4 Критеріїв ризиковості операції, тобто відсутність у Таблиці даних платника ПДВ, кодів товарів (послуг), що поставляються на постійній основі.

Вирішенням вказаної проблеми є подання Таблиці з Поясненнями, дія, яка не заважатиме розпочатій процедурі розблокування ПН/РК.

Регіональна комісія під час розгляду поданої Таблиці даних платника ПДВ порівнює інформацію, зазначену в поясненні до Таблиці, з даними з форми № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування...» (додаток 10 до Порядку № 1588).

В більшості випадків, Форма № 20-ОПП подається до контролюючих органів після державної реєстрації юридичної особи без подання інформації про основні засоби, яких у новоствореного суб’єкта господарської діяльності ще немає.

Але, протягом діяльності суб’єкти господарювання набувають основні засоби, які і створюють умови для створення об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням. Тому, якщо Форма № 20-ОПП, подана формально, без зазначення інформації про наявні у них об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, перед поданням Таблиці та Пояснень до неї необхідно оновити інформацію у Формі № 20-ОПП, оскільки інформація про платника ПДВ подана таким платником у Формі 20-ОПП – (інформація щодо наявних об’єктів оподаткування (земельні ділянки, транспорт, сільгосптехніка, місця зберігання, виробничі споруди, тощо) не підтверджує реальність провадження господарської діяльності.

Форма № 20-ОПП подається юрособами та фізособами-підприємцями за наявності у них об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням. Згідно з абзацом третім п. 63.3 ПКУ об'єктами оподаткування й об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно і дії, у зв'язку з якими у платника податків виникає обов'язок зі сплати податків і зборів.


Розгляд поданої Таблиці даних платника ПДВ

Регіональна комісія має 5 робочих днів для розгляду зазначених копій документів та прийняти рішення про врахування/неврахування Таблиці даних. Рішення регіональної комісії контролюється комісією центрального рівня і можуть бути скасовані за наявності негативної податкової інформації.

Основними причинами не врахування Таблиць даних платника в даному випадку є:

  • некоректно заповнено дані Таблиці;
  • відсутнє пояснення до Таблиці або не повне пояснення (відсутня інформація щодо основних постачальників/покупців, інформація щодо трудових ресурсів, засобів виробництва, земельних ділянок, структури посівних площ тощо);
  • не подання платником форми 20-ОПП – інформація щодо наявних об’єктів оподаткування (земельні ділянки, транспорт, сільгосптехніка, місця зберігання, виробничі споруди тощо).

Комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування Таблиці даних платника податку, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 ПКУ. У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов'язковому порядку зазначається причина такого неврахування. В разі неврахування Таблицю даних платника податку можна подавати декілька разів, обмежень немає. При цьому, для її врахування Комісією податкового органу необхідно усунути причини відмови, зазначені в попередньому рішенні.

Якщо у майбутньому будуть виявлені ризики у діяльності підприємства, Таблиця може бути скасована, як на регіональному так і на центральному рівні.

Якщо Таблиця врахована, то ПН за відповідними кодами УКТЗЕД/ДКПП буде відповідати ознаці безумовної реєстрації та не буде зупинятися.
Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA