Новини & Медіа...
Бухгалтерський аутсорсинг...
НОВИНИ & МЕДІА

26.03.2020

Карантин віднесено до форс-мажорних обставин

Tropec.jpg

Верховна Рада України внесла зміни до законодавства, якими карантин визнано форс-мажорною обставиною (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020).

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) згідно ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати" є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами

Карантин, введений на території України за рішенням Кабінету Міністрів України, віднесений до переліку обставин, які виключають відповідальність особи за невиконання зобов’язань за договором.

Для звільнення від відповідальності внаслідок форс-мажорних обставин необхідно дотриматися відповідного алгоритму дій:

- письмово повідомити іншу сторону про неможливість виконання зобов'язання у зв'язку з форс-мажорними обставинами відповідно до порядку, закріпленого у договорі;

- звернутися  до Торгово-промислової палати України (регіональних ТПП) із заявою про засвідчення форс-мажорних обставин. Важливо довести причинно-наслідковий зв'язок між запровадженням карантинних заходів та неможливістю виконання зобов'язання;

- отримати сертифікат ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин.

Засвідчення форс-мажорних обставин дасть можливість уникнути відповідальності (штрафних санкцій та відшкодування збитків) за несвоєчасне виконання зобов’язань за договором.

Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners